Witamy 
 
 
 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Obowiązkowa kontrola stanu technicznego budynków
Informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (art. 62 ust.1, Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z dnia 7 lipca 1994r. obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
 1. okresowej, co najmniej raz w roku,
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat,
 3. okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2.
  PROPONUJEMY!

1. Wykonanie przeglądu budynku w szczególności kontrolując:

 • elemnty konstrukcyjne budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, schody),
 • pokrycia dachowe,
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony,
 • stolarka/ślusarka okienna/drzwiowa,
 • instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z budynku,
 • elementy instalacji elektrycznej (zabezpieczenie dostępu i stan tabli i wyłączników prądu),
 • instalacja gazowa (zabezpieczenie głównych kurków gazowych),
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • otoczenie budynku.
2. Sporządzenie protokołu z przebiegu kontroli okresowej obiektów, obejmujących głównie:
 • stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,
 • zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
 • metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
 • zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej do protokołów z przebiegu kontroli okresowej obiektów.
 
 
4. Zawiadomienie pisemne właściwego organu - Inspektorat Nadzoru Budowlanego, o przeprowadzonej kontroli budynku przez osobę uprawnioną do wykonania przeglądu.
 
 
5. Wpis do Książki Obiektu Budowlanego adnotacji o wykonanym obowiązkowym przeglądzie budynku przez osobę uprawnioną do wykonania kontroli.

 

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
n4CMS by new4mat.com © 2008       Administracja